09-03-11

Een pot

Het is een erg nutteloze pot,
er staat een gedicht van Van Ostaijen op.

In de bodem is er geen gat,
gebrek aan drainage maakt het al te nat.

De pot is ondiep, breed ook,
ongeschikt voor regenscherm & bloemen.

Het is een erg nutteloze pot.

Ik ben geen pot.
Op mij staat geen gedicht:
geen vat, toch bodemloos!

13-02-11

Less is more Brussels

Zoals in een Vlaamse huiskamer moet alles proper zijn voor échte Vlaamse politici. Wel, bijna alles. Want Brussel - zo weten we als Vlamingen instinktief, zonder er ooit te hoeven komen - Brussel is gewoonweg niet proper. En, dus, mag het in Brussel best wat minder proper en rechtlijnig zijn. Eigenlijk is het zelfs beter dat het gewoon een ongelooflijke rommelboel blijft, want dat is nu eenmaal de beste kans om verloren schapen plus-minus uit eigen beweging terug in de juiste stal te krijgen:

http://www.apache.be/2011/02/de-brusselse-knoop/

Ondertussen moeten we het probleem dat onze hoofdstad is (& bijna die van alle Europeanen, wie weet ooit zelfs van Egyptenaren en andere Turken) vooral klein houden. Klein en onfijn. Waar mensen elkaar wantrouwen, waar men moet smeken om op- en afritten van de eigen ring, waar je je geen Brusselaar mag voelen op straffe van 'n kleinere uitkering voor je kinderen, waar ... zolang er geen échte Vlamingen willen wonen niemand graag woont - zodat de rijken naar de rand vertrekken waar ze het pesten op schouderophalen kunnen onthalen wetende dat ze hun kinderen toch naar de International School willen sturen.

Is er nu niemand die inziet dat, alle andere bull-shit terzijde, het grootste demokratische deficit dat is van Brussel waar alleen beslissingen van niet-Brusselaars van tel zijn?

Ik zeg dit als Antwerpenaar. Misschien moeten we wel gaan voor de konfederatie Antwerpen-Brussel - Gent heeft toch al veel weg van Namen ;-)

05-02-11

Only the loud get noticed

Nu er bijna niemand meer komt kijken,
(niet dat het ooit al 's echt anders was)
is het weer tijd de tijd tijd te laten zijn.

Mislukt en uitgeput. Genegeerd en toch
ook niet helemaal onbegeerd. Stilletjes
gaat het niet. Alleen geschreeuw werkt
tegen het gegeeuw van de mens alleen.

In stilte werkt de vooruitgang. Luidheid
bejubelt en bejubeld het achterliggende
en wordt opgepikt en wordt gepikt, met
meewarig instemmen van de verstilden.

Ach, positief is dat verstilden minder en
minder aandacht schenken aan wat een
enkeling denkt te moeten blijven roepen.

30-01-11

La Doctrine "sneddaM"

Na langere afwezigheid even herbeginnen met een inleggertje. Volgens de Maddens-doctrine moesten we 'ze' het mes op de keel zetten. 'Ze' hebben goed geluisterd en hebben 'ons' dan ook maar het mes op de keel gezet. Het is Maddens à l'inverse: sneddaM. 'Een koekje van eigen deeg' heet dat dan, volgense de konvensies van de eigen taal.

Daar staan we dan allebei met een mes op de eigen keel en een mes op de ander zijn keel. Heel mannelijk - heel volkseigen en zo, maar nogal ongemakkelijk om te deëskaleren.

Het spijt me het te moeten zeggen maar Elio moet gaan. Tijd voor Demotte. Natuurlijk is Di Rupo niet begonnen - maar hij is nu eenmaal slechts een der socialisten terwijl aan de andere kant alle nationalisten nu eenmaal niets anders dan Bart De Wever kunnen zijn.

Geen probleem van vertrouwen, een probleem van Maddens. Professoren moeten toch intelligent genoeg zijn om te beseffen dat hun leerlingen niet allemaal even intelligent zijn.

03-10-10

On/Af

Wie komt?

Niemand.
Niemand komt.
Gaan, ja, "Gáán!"
In talloos talrijk opgekomen kwantiteit.
Gekwalifiseerde kwantiteit.
Meetbaar.
Eetbaar.
Verkocht!

"'k Ram 'm in je reet en ..."
Verkocht.
Niemand komt.
Geven, "Géven!"
Tijd voor kwallen is slechts kwallentijd.
Vergezocht, dit vergezicht.
Iedereen laat.
Onklaar.

Waar?

Genomen, niet gekomen.
Niemand neemt
want niemand komt.
Hijgen.
Je kan het krijgen.
Als een paard bestegen,
aangespoord.

Braaf, aan de koord.

OnAF.

01-10-10

Er is niets op het internet

57 Billion channels and nothing on ...

Lezen, kijken en afrukken maar overigens weinig. Of toch weinig origineels. Of eerder: weinig origineels dat er in slaagt om aansluiting te vinden met een aktief geïnteresseerd publiek.

Sure, 'ti nternet heeft het makkelijker gemaakt om iets te publiceren; maar dat betekent niet dat het makkelijker is om gelezen te worden. Want crowds trekken crowds maar voordat de eerste crowds komen is er de marketing-strategie; en diie strategie komt van experts, van experts in de 'media', van distributeurs dus, en van uitgevers & van anderen die al bekend zijn en een referentie geven kunnen.

Misschien zijn er wel uitzonderingen op de regel maar de regel is niettemin: winners pick winners - en de rest kan zoveel makkelijker publiceren als ze wil, een publiek vinden is onmogelijk tenzij men zich 'verkoopt' aan strategie en networking. Bovendien: de weinige uitzonderingen laten nieuwkomers even makkelijk toe als Wilders moslims.

Dus zal de volgende doorbraak niets zijn waarover nu geluld wordt. De volgende doorbraak is de mogelijkheid de aansluiting te vinden bij gelijkgestemden; de mogelijkheid van het publiek zijn performers te vinden zonder aan 't handje gehouden te worden. De mogelijkheid van publiek en performer om één te worden, zonder prostitutie met slechts de contributie zelf.

Misschien leest Google wel mee ;-)

27-09-10

Cover that cut!

Woordspelingen. Het is me nogal wat.

Cut & Cover tunnel: "De beleidsvoerders op de cover en de burgers staan voor kut." "Vlaanderen in afwachting." Misschien is het wel tijd voor de overkant om te spreken over de "OosterWELverbinding". Persoonlijk vind ik nog steeds de Westerweelverbinding goed gevonden, maar dan voornamelijk om inhoudelijke redenen (google het).

Het is de schaamte voorbij hoe alles kort moet zijn of niet zijn.

Neem nu de socialisten. Of akkurater: neem nu Steve Stevaert. Die vind dat je ergens voor kan zijn, zonder ook tegelijkertijd tegen te zijn. Dat is zoiets als de minister president die vindt dat taalonderwijs geen of/of-verhaal is maar (hoe raadt U het?:) een en/en verhaal. Alsof we zelf, op simpel verzoek, van elk dilemma een opportuniteit maken kunnen. Alsof de jaren 90 niet én gepasseerd zijn én duidelijk passé zijn.

Steve vindt ook dat socialisten meer respekt moeten hebben voor geloofsovertuigingen. Zoals hij dat respekt hep voor geloofsovertuigingen. De ontvoogdingsstrijd is immers slechts interessant voor zover ze stemmen oplevert - samengevat: "Vlaming? Ja! Atheïst? Neen!" want socialisme zal positief zijn - of niet zijn. & kakken mag je daar al zeker niet over want dan kak je de zwarte keutels van een door licht verlamd konijn.

Don't get me started ...

Ik begin me al te schamen over mijn optimisme want ook dat is een moetje. Socialisten zijn soms paternalisten - en daar hoeven ze zelfs geen kinderen voor te hebben. Bedek die schaamluis nu eindelijk eens!

 

11-09-10

Abstraktie makend van de kerk

De slang kronkelt in alle richtingen wanneer ze strijdt op leven en dood.

De kerk zegt dat het niet zozeer eigen is aan de kerk maar aan álle organizaties die met kinderen werken dat er misbruik is, van die kinderen. De kerk heeft zich nooit anders gevoeld als één van de vele slechtoffers ervan. En het volledig zelfhelende van de gelovige gedachte is nooit ver weg: zelfs de daders zijn slachtoffers, van erfzonde en van tijdsgeest en van alles wat vlees is.

De kerk maakt graag abstraktie van zichzelf als het op problemen van de kerk aankomt.

Alsof het eenvoudig is om zonder absolute macht kinderen te intimideren in het accepteren van het onnatuurlijke. Alsof het voor de hand ligt dat ouders de geloofwaardigheid van de opvoeder hoger achten dan dat van hun kind. Alsof een voetbaltrainer zich kan beroepen op Het Absolute als doorslaggevende hoeksteen van 'n terreurbewind.
Alsof het toeval is dat smeerlappen aangetrokken worden door condities die ideaal zijn voor hun smeerlapperijen. Alsof de hipokrisie van de onschuldige dader die overmand wordt door de duivel niet 100% past in het geloof dat vergeeft.

De kerk is de echte uitvinder van Het principe van Heisenberg. Als je haar aanvalt dan is het een instituut - maar als ze zich moet verdedigen dan is het slechts een kwestie van nederig geloof.

Er is maar één oplossing: de kerk die zich opheft!

(wat met de kerken in de derde wereld, wat met de niet-katolieke kerken die nog graag met kinderen werken en wat met al die imams en hun godsdienstlessen? Want alhoewel niet elke organizatie die met kinderen werkt nu in verdenking moet gesteld worden: het is zeker niet alleen onze katolieke kerk die nog de condities vervult van de katolieke kerk in Vlaanderen anno de jaren '60.)

 

31-08-10

Trillers zijn voor lozers

Wat is het lezen van thrillers anders dan, honderden keer vertraagd, naar gelijk welke aflevering van CSI kijken? Niets. Het hele punt van de thriller is dat mensen dagen zoet zijn met het volstrekte niets. Thrillers balanceren op een veel te strakke koord van de tijd te doden en het leven tijdelijk te versnellen.

Iets van een smeulend vuur. Of een coma-patiënt. Zielig eigenlijk.

Of toch ook weer niet.

Er is niets op tegen dat een stel oude rukkers gitaren kopen om 'cuvvers' te spelen - zolang dát de standaard van muziek maar niet wordt.  Of nog: ook het gevoeg moet gedaan worden maar daarom hoeven we er nog niet trots op te zijn en iedereen met zijn neus in onze kak duwen.

Een zin: "Over N.N. werd gesproken in twee woorden, als was hij het slachtoffer in één van die thrillers die zich in de laatste vijf decennia als een ware pandemie verspreid hadden over de vrije tijd van de gegoede gemeente."

13-08-10

Het Beest

Het beest.
Het voedt.
Het eet.

De bal die groeit en groeit;
alle emoties zo samenboeit
tot beestige woede zonder ogen,
en met veel tanden, in 2 bogen.

Het beest.
Het eet.
Het voedt.

Bijten wil het: Eraf!, haar kop.
Knarsen doet, willoos, de pop
onder druk van 'n zagend mes.
Elke opmerking een levensles.

Het voedt.
Het beest.
Het eet.

Onbegrijpelijk wil het niet verklaren.
Hopeloos, zittend op de vele blaren,
kijk je naar je beest, naar je worm
zoekend naar elke fout naar de vorm.

Het eet.
Het voedt.
Het beest.

Dit keer nog één keer op tijd
gestopt maar de bal vergroot,
het gestel weer sneller bereid
tot eindeloos de ander gekloot.

Het eet.
Het beest.
Het voedt.