23-05-11

Demokratie 2.0

Ten eerste is het werkelijk hemeltergend dat ongeveer alles 2.0 moet zijn. Ten tweede is het slechts kwestie van tijd dat iedereen ontdekt dat er iets serieus mis is met onze huidige vorm van demokratie. Ergo, voor je het weet is het al demokratie 2.0 wat de klok slaat.

Maar voor iedereen daar raakt, hier alvast de paradoks van de nieuwe burgerbewegingen: terwijl politici de wind van voor krijgen omdat ze niet op lange termijn denken en alleen bezig zijn met de volgende verkiezingen, willen we een demokratie waarin iedereen voortdurend op de besluitvorming weegt.

Er is vanalles te verbeteren aan de demokratie maar niets ervan heeft te maken met meer rechtstreekse vormen ervan.

14-05-11

Zwartkakkers: acte de préscience

Het is niet makkelijk om dit ding vol te houden. Vooral niet omdat er vanalles is dat nodig is en dat niet dit ding is om dit ding vol te houden.

Ach, misschien beter dat je gewoon naar hier gaat. Een beetje groepsdruk helpt en samenwerking maakt het wat makkelijker om lezers en feedback te krijgen.

Ondertussen zijn er nog altijd mensen die op zicht weten wat anderen bezielt. Voorkennis, maar dan het soort dat (ongestoord door enige kennis) vooral vooroordeelt. Weten zij veel dat onder die hoofddoek de stress zit om elke zaterdag, en elke zondag, te werken omdat alleen dan het soort job waartoe ze toegang hebben genoeg oplevert om hun kinderen toegang te verschaffen tot een ander soort job. Neen, het enige wat zij weten is dat de kinderen niet op naschoolse aktiviteiten opdagen en dat, in tegenstelling tot hardwerkende ouders, ze de hoofddoek niet te zien krijgen op het schoolfeest. Dat weten volstaat voor hen om te oordelen dat er geen wil is tot integratie & dus geen reden tot klagen; altans niet voor de afwezigen; maar wel voor de aanwezigen - die slechts wil tot integratie zien nadat de hoofddoek van het hoofd gehaald is en als witte vlag gezwaaid wordt. Ten teken van overgave aan de suprematie van het witte denken.

Maar dat laatste mag je niet insinueren want rasisties zijn ze niet. Ten hoogste zijn ze latent rasisties. & Misschien (zo nodig) immanent rasisties (de ene kultuur is de andere namelijk niet). Ze hebben niets tegen het adopteren in een ander ras namelijk, zolang de opvoeding maar dezelfde is als de hunne en de opvattingen maar dezelfde zijn en dus zolang het enige vreemde slechts de kleur is, of de vorm van de ogen. Want schrik voor het vreemde is 'n onvermijdelijkheid. Alles is relatief behalve onze natuur. De ene kultuur is namelijk slechts op één punt zoals elke andere: de natuur is sterker en onbeschoftheid en gebrek aan redelijkheid dus een trofee om te koesteren.

Slechts één toegeving is mogelijk. De toegeving van de welgemanierdheid: benoem je eigen onbeschoftheid als gezond verstand ;° - (

08-05-11

Er is er eentje jarig!!!

Wat bedoelt iemand die zegt dat een bepaalde supportsgroep een eigen zin voor humor heeft?

(dat ze bijzonder racistisch, seksistisch en/of homofoob uit de hoek komen!)

Waarom wil niemand geloven dat het toeval bepalend kan zijn in belangrijke zaken?

(omdat ze zichzelf te belangrijk vinden om aan het toeval over te laten!)

Hoe komt het dat in de traditie gewortelde mensen zich defensief opstellen?

(ze vrezen het moment waarop de beste manier om macht te verwerven is om geen macht meer te gebruiken, en ze beseffen dat zij dan de echte ontwordelden zullen zijn, en ze weten dat ze inmiddels te week zijn om te nog echt voor iets te moeten vechten)

Is er een reden waarom iedereen oud wil worden?

(geen goede)

[Ik ben slechts een keer wezen biechten. Ik weet niet meer wat ik biechtte. Ik vermoed achterklap want het gerucht wilde dat dat de veilige optie was. Ik herinner me wel nog dat ik als boete enige Weesgegroetjes en enkele Onze Vaders moest opzeggen, in stilte. Ik kende geen van beide van buiten en zat daar maar wat, me schuldig te voelen. Wellicht was dat zoals het moest zijn. Dat was een breekpunt.]

U kan me voortaan ook hier volgen, elke vrijdag: http://heteronomy.wordpress.com

28-04-11

Sociaal! Nationalistisch!

Van de ware Finnen over Wilders tot voorbij de jonge (sic) Le Pen wordt er flink en fluks sociaal gedaan. Neo-liberaal heeft afgedaan ter rechterzijde ten voordele van de bescherming van de zekerheid van de kleine, en bij voorkeur iets oudere, man. Het lijkt de SP wel en even anti-Europees.

Bescheiden ook, altijd bereid te gedogen op voorwaarde van het overnemen van op zichzelf gekeerde bekrompenheid. De onzichtbare hand als het ware maar dan de autoritaire versie die in veiligheid doet en zich op de vrijheid beroept - de vrijheid om andersdenkenden te intimideren. Een gegarandeerd propere hand die verongelijkt de problemen verwijst naar andermans gebrek aan gezond verstand.

Een minderheid die als vanzelfsprekend de meerderheid voor zich opeist.

Er is nog ooit een periode geweest waar sociaal, nationaal en gedogen in een beweging samenkwamen. Maar dat zeggen gaat al te ver zelfs al is dat zeggen het enige wat kan vermijden dat het weer te ver gaat.

Sorry. Het is niet omdat je overtuigd bent van je grote gelijk dat ik ongelijk heb.

[Voor diegenen die de clou van het weer al te cryptische stuk hieronder in detail reproduceren als commentaar: je neigt er een frisse pint voor. Helaas verdom ik het om mijn eigen fouten recht te zetten. Ik doe dat niet graag en dus doe ik het niet.]

27-04-11

Bloed! Rood!

Eerst even tegen De Bruijn vertellen dat hij geen verkiesbare plaats krijgt op de stadlijst. Dan even wachten. Tot Erik doet wat hij sowieso uiteindelijk gedaan zou hebben: splitsen! (waar er geloof is, is het schisma altijd nabij)

Tweedens, lekken wat iedereen al weet: Caroline heeft het wel gezien. Weer even wachten. Tot 1 mei want dan vallen de maskers toch af: voorwaarts kameraden and don't look back! (wat krom is valt niet recht te spreken)

Derdens: enkele maanden wachten. Verwarring, de etter moet er eerst uit en dan pas kunnen de wonden echt 'ns fatsoenlijk helen.

En finaal de finale: de strijd om 't Stad vereist opofferingen, bijvoorbeeld zich profileren op nationaal vlak.

[helemaal geen reden om te moralizeren, wat moeet komen moet komen en moet ooit in beweging komen]

Volgende keer: Sociaal! Nationalistisch!

23-04-11

Het is groen en het vlagt

We hadden al 'mensen met ringbaarden'. Nu hebben we ook 'mensen met bakfietsen'. Tussenin ook allerhande andere 'mensen'. Allemaal mensen met schrikwekkende aanhalingstekens. Maar mensen die heden ten dage nog rondrijden met sokken in hun sandalen en die bovendien die sokken over hun broekspijpen trekken wanneer ze - bijvoorbeeld met hun binnenkort al even sociaal onaangepaste kinderen - gaan fietsen, zulke mensen hebben helemaal geen aanhalingstekens nodig. Zeker geen additioneel schrikwekkende.

Wat doen we ermee? Met mensen die zowel konservatief als progressief zijn. Mensen die al het foute van het ene kombineren met al het onnozele van het ander; die er niet voor terugdeinzen hun kinderen deelgenoot te maken van de aan hen overgeleverde fouten. Je hoeft niet in een religieuze sekte te zitten om in een sekte te zitten. Het volstaat de mentaliteit te hebben van uitverkorenen die niet meegaan in de waan van de dag en de dwaasheden van de moderne tijd. Het volstaat ruimschoots zich af te zetten van 'de meerderheid' of het nu de ingebeelde is van de 'linkse kerk' of van de 'korrupte kapitalisten' of of het gaat om de werkelijke meerderheid van mensen die de moderne ontspanningsmiddelen maksimaal benutten ter hunner ontspanning.

Ik haat die minderheid. Ik haat ze omdat ze zo opvalt en zoveel tijd steekt in opvallen en omdat ze representatief is voor het extremisme dat nooit tevreden is met een normaal voortschrijdend inzicht & een pessimisme dat al gauw een soort aktivisme wordt; & dat de Westerse demokratieën domineert omdat alleen groene vlaggemannen nog interesse kunnen betonen voor de politiek die zich, wat de essentie betreft, heeft overgegeven aan de markt, al dan niet voorzien van het epitheton ornans 'vrij'.

[Het was weer een tijdje geleden. Het lucht toch wel op om even ongenuanceerd te zijn ;-)]

 

22-03-11

Pacifisten maken me agressief

Er zijn altijd goede en slechte redenen te bedenken om iets te doen. Het is dan ook al te makkelijk om elke aktie te veroordelen of te heiligen als men slechts interesse heeft in het behalen van het eigen grote gelijk. De redenen zijn met oneindig veel meer als de akties die genomen worden (en vele akties worden genomen zonder redenen, zonder grootsere planning en samenzwering dan de spontane overtuiging dat iets niet kan).

Pacifisten hebben altijd gelijk. Als er geen oorlog is dan is de tiran schuldig aan machtsmisbruik. Als er wel oorlog is dan is het om olie of macht. Dat is mega-irritant. Niet dat het niet soms alleen maar om olie of macht gaat. Niet dat het niet eigen is aan de tiran om z'n oorlogsmiddelen te gebruiken om de macht te bestendigen. Maar soms is niet altijd. En altijd is niet soms. Als de vreedzame oplossing via de civil society altijd zou werken dan zou het niet soms 42 jaar duren voor er iets verandert. Als de civil society altijd tot het goede leidt dan zou ze niet soms Gaza overnemen en tot een nieuwe diktatuur leiden.

Misschien is er wat minder achterdocht nodig. Misschien is het nodig om de apokaliptische wereldvisie waarin alles alleen maar slechter kan aflopen wat in te tomen. Misschien gaat het wel verbazend goed achteruit. Misschien is er meer aan de hand bij deze of gene aktie dan gelijk te krijgen over de mening die op voorhand al vaststond.

Per slot van rekening: wie was er tot voor kort niet van overtuigd dat de Arabische civil society fundamentalisties was? Wie had gedacht dat de ongeörganizeerde en ongeïnteresseerde en niet geëngageerde internetjeugd er met inzichten vanuit het verdorven Westen als eerste BASTA! zou zeggen tegen de Arabische uitzondering?

15-03-11

Iemands winst voorspelt iedereens verlies

Ik ben een ingenieur. Dat is geen bekentenis. Er is niet veel meer mis met ingenieurs dan pakweg met caissières, hoewel het storend is dat de eersten niet in reflexiviteit staan tot deze laatsten wat betreft het willen hebben wat de andere heeft. Maar de laatste dagen bekroop de twijfel mij: misschien was schaamte over ingenieur-zijn wel 's de meer rationele keuze. De processie van ingenieurs die, ongestoord door enige specifieke vakkennis laat staan door feitelijke gegevens, kwamen vertellen dat 'het allemaal wel meeviel' was genant. Het was alsof ingenieurs in groten getale gefinancierd worden door het grootkapitaal en derhalve kritiekloos uitkramen wat in dat kraam past (voorzien van een overmatig gebruik van de adjektieven 'rationeel' en 'emotioneel' respektievelijk met eenduidig positieve en pejoratieve bijklank).

Als je Den Baard zou zijn, dan zou je er de slappe lach van krijgen.

Bij mij daarentegen ontlokte die hele toestand de volgende serieuze gedachte: telkens er ergens grote winsten gemaakt worden (banken, nutsbedrijven, ...) kan je er donder op zeggen dat er groot maatschappelijk verlies op komst is (financiële crisis, energiecrisis, ...). Misschien is het dus best om te stoppen met allen maar monopolies te bestrijden en gewoon alle exorbitante winsten als aanleiding te nemen voor een maatschappelijk onderzoek (& ik weet dat dat hetzelfde is maar waarom doet men het dan niet?).

Worden er ook in de voedingsindustrie geen grote winsten gemaakt?

[En waarom is 'emotioneel' goed bij traditie & 'rationeel' kil en koud bij vooruitgang; is dit het grote chiasme van de schepper?; the original joke?]

13-02-11

Less is more Brussels

Zoals in een Vlaamse huiskamer moet alles proper zijn voor échte Vlaamse politici. Wel, bijna alles. Want Brussel - zo weten we als Vlamingen instinktief, zonder er ooit te hoeven komen - Brussel is gewoonweg niet proper. En, dus, mag het in Brussel best wat minder proper en rechtlijnig zijn. Eigenlijk is het zelfs beter dat het gewoon een ongelooflijke rommelboel blijft, want dat is nu eenmaal de beste kans om verloren schapen plus-minus uit eigen beweging terug in de juiste stal te krijgen:

http://www.apache.be/2011/02/de-brusselse-knoop/

Ondertussen moeten we het probleem dat onze hoofdstad is (& bijna die van alle Europeanen, wie weet ooit zelfs van Egyptenaren en andere Turken) vooral klein houden. Klein en onfijn. Waar mensen elkaar wantrouwen, waar men moet smeken om op- en afritten van de eigen ring, waar je je geen Brusselaar mag voelen op straffe van 'n kleinere uitkering voor je kinderen, waar ... zolang er geen échte Vlamingen willen wonen niemand graag woont - zodat de rijken naar de rand vertrekken waar ze het pesten op schouderophalen kunnen onthalen wetende dat ze hun kinderen toch naar de International School willen sturen.

Is er nu niemand die inziet dat, alle andere bull-shit terzijde, het grootste demokratische deficit dat is van Brussel waar alleen beslissingen van niet-Brusselaars van tel zijn?

Ik zeg dit als Antwerpenaar. Misschien moeten we wel gaan voor de konfederatie Antwerpen-Brussel - Gent heeft toch al veel weg van Namen ;-)

20-01-11

Ontslag vóór index!

Even serieus.

Ik vind dat goed, zo'n evolutie naar een eenheidsstatuut. Maar ik vraag me af waarom de index heiliger is dan de ontslagregeling en dan specifiek voor de beter verdienende bedienden. Begrijp me niet verkeerd, ik wens de hele wereld een index toe (bovenop universele gezondheidszorg en werkloosheidsverzekering en nog veel veel meer), maar het is een kwestie van prioriteiten.

Ik begrijp ook dat toegeven op de index voor beter verdienende bedienden een risiko inhoudt dat het draagvlak voor een index überhaupt snel erodeert, maar dat is een vreemd argument als je moet kiezen tussen de twee. Er is namelijk een even groot risiko op het eroderen van het draagvlak voor redelijke ontslagvergoedingen. Wat ons terugbrengt tot een kwestie van prioriteiten.

De voordelen van een betere ontslagregeling zijn tweeërlei: het beperkt de willekeur vanuit de werkgever en het geeft zekerheid aan de werknemer. Zeg nu zelf: wat is de grootste stress, het risiko lopen je hypoteek niet meer af te kunnen betalen van het ene kwartaal op het andere - of het risiko lopen dat je een jaar extra moet wachten om een nieuwe auto te kopen (voor zover beter verdienende bedienden nog auto's moeten kopen)? Zelfs naar de ekonomie toe: wat is erger, dat rijkere mensen 1% minder koopkracht hebben in een overgangstoestand - of dat iedereen grote investeringen uitstelt wegens het zwaard van Damocles van een plots, eventueel zelfs willekeurig, ontslag met korte opzeg? Ik zou zelfs meer zeggen: het zou logischer zijn als de ontslagregeling niet afhangt van de laatste werkgever maar van de volledige loopbaan.

Terwijl de index voor lonen die pakweg boven 3000 Euro per maand liggen? Het is lovenswaardig dat er resultaat is maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat een ontkoppeling van de index vanaf een bepaald loon dadelijk kostenverlagend werkt en zo ruimte zou kunnen scheppen voor meer ontslagzekerheid bij de arbeiders en de andere kleinere verdieners. Maar ach, wie ben ik? Ik zou zelfs voorstander zijn van een negatieve index voor de echte grootverdieners.

PS: om nog te zwijgen over een zeer reële druk van de huidige bedienden om vooral niet meer van werk te gaan veranderen!