08-05-11

Er is er eentje jarig!!!

Wat bedoelt iemand die zegt dat een bepaalde supportsgroep een eigen zin voor humor heeft?

(dat ze bijzonder racistisch, seksistisch en/of homofoob uit de hoek komen!)

Waarom wil niemand geloven dat het toeval bepalend kan zijn in belangrijke zaken?

(omdat ze zichzelf te belangrijk vinden om aan het toeval over te laten!)

Hoe komt het dat in de traditie gewortelde mensen zich defensief opstellen?

(ze vrezen het moment waarop de beste manier om macht te verwerven is om geen macht meer te gebruiken, en ze beseffen dat zij dan de echte ontwordelden zullen zijn, en ze weten dat ze inmiddels te week zijn om te nog echt voor iets te moeten vechten)

Is er een reden waarom iedereen oud wil worden?

(geen goede)

[Ik ben slechts een keer wezen biechten. Ik weet niet meer wat ik biechtte. Ik vermoed achterklap want het gerucht wilde dat dat de veilige optie was. Ik herinner me wel nog dat ik als boete enige Weesgegroetjes en enkele Onze Vaders moest opzeggen, in stilte. Ik kende geen van beide van buiten en zat daar maar wat, me schuldig te voelen. Wellicht was dat zoals het moest zijn. Dat was een breekpunt.]

U kan me voortaan ook hier volgen, elke vrijdag: http://heteronomy.wordpress.com

19-04-11

Het Evangheluwe

De woordspeling is flauw maar ook terecht. Het evangelie is geschreven door volgers; volgers die hun autoriteit haalden uit een grote onaantastbare voorganger.

Het evangelie is deel van het kwaad. Misschien daarom dat zovelen er alles aan doen om de illusie te wekken dat Van Gheluwe er verder van afstaat dan de grootste ongelovigen.

14:14 Gepost door de spreker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bidsprinkhanen, biddenveld, canaille du jour |  Facebook |

12-03-11

...-Trofoop

Als persoon zal hij niet echt node gemist worden.
Als schrijver was hij geruime tijd uitgeschreven.

Alleen god weet waarom hij zonodig de dood zo lang uitstellen moest.

Behalve de lege karkassen die steevast rond de gier sirkelen. Die zich vullen willen met de aandacht die 't zwarte gat ingaat. Die hun neuzen steken waar het al propvol aandacht zit. Stinkende winkende vol van aandacht en van vreterij.

Het lot van de gier is uiteindelijk alleen nog lijken rond zich te hebben.

05-01-11

Pope Got Mail!

Hoe gaat dat als een pedofiele bisschop in het nieuws komt met een wenskaartje aan een vrijgelaten pedofiel?

[En het kan me geen fuck schelen of dat een hypoteties dan wel een feitelijk gegeven is!]

Schrijft de aartsbisschop dan een mailtje naar de paus om z'n verontwaardiging te uiten? Of een SMS? "Hey Paus, dat begint hier nu echt wel te ver te gaan?" Met als antwoord: "Waarde, kunnen jullie daar niet effe failliet gaan? Weet dat het vaderbedrijf niet voor jullie risiko kan instaan?" Heeft de paus mail? Heeft hij een GSM? Gebruikt hij die? Of heeft hij een mail-kardinaal en een GSM-bisschop die voor hem antwoorden? Allemaal pertinente vragen - misschien moeten we die Martin Heylen eens op onderzoeksjournalistiek sturen! Of even het diepteinterview doen met Lieven Verstraeten? Per slot van rekening is er niets zo overtuigend als een échte journalist die vragen stelt die kritisch lijken maar christelijk de opening laten tot een doekje te openen voor eigen bloeden.

En als Wikileaks een klokkenluider zou vinden in het Vatikaan zou er dan een interne memo opduiken waarin een onderzoek besproken wordt als zou de daling in roepingen rechtstreeks verbonden zijn met de beperking van de almacht van de lokale geestelijken als lokale God de Vaders?

[En op z'n minst schijnt de kerk zijn seksisme wat op te geven - op z'n minst wat betreft misbruikers. Sorry, Rik - ik weet het, jullie zijn het beu om almaar gekonfronteerd te worden met die schandalen & mensen die nu ineens beseffen waarom Léonard destijds oudere pedofiele priesters wilde beschermen - ook de linkse kerk is hem als kerkvader blijkbaar dierbaar]

In ander nieuws: Brussel mag volgens den Baard meebeslissen over de op- en afritten van de Brusselse ring. Het is de zoveelste kaakslag voor Vlaanderen!

29-12-10

De straat is la rue nog niet

Als men hier op het nieuws met de camera de markt opgaat om de mikro onder de neus van willekeurige mensen te steken (& dus de reakties op te nemen van slechts die willekeurige mensen die op willekeurige momenten over de meest willekeurige onderwerpen bereid zijn hun allerwillekeurigste mening te geven (en van welke reakties er dan slechts diegenen weergegeven worden door de nieuwsmakers die "frappant" (en wellicht ook wel telegeniek) genoeg zijn volgens hun eigen eerder willekeurige mening) dan hoort men in alle huiskamers die intellektuelen of would-be intellektuelen (om er eens een pleonasme tegenaan te smijten) huisvesten een kollektieve zucht van de meest hartsgrondelijke irritatie.

Het volk en haar incidentele meningen zijn immers een konstante steen des aanstoots voor onze elite die het dan weliswaar wel goed voorheeft met het volk - en graag via de typische volkskultuur en/of de voetbal- en fietssport met dat volk verbroedert - maar die - wanneer alles gezegd en gedaan is - niet snapt waarom dat volk een stem moet hebben als het die stem niet gebruikt volgens de verlichte kriteria der beter- en welopgevoeden.

Er is echter een belangrijke nuance aan te brengen op dit fenomeen. Een nuance die - terloops gezegd - perfekt illustreert hoe kompleks de gedachtengang van de goegemeente wel kan zijn. Indien het volk dat aldus spreekt - in all incidentaliteit - een onderdrukt volk is en zeker een arm en onderdrukt volk en vooral een zwart en arm en onderdrukt volk en zeker & vooral wanneer het een Congolese volksmens betreft (want de Congolese volksmens is immers per definitie zwart en arm en onderdrukt, over wie moeten de Heer en de dames & heren zich anders wel ontfermen?) dan is de zo te berde gebrachte mening niet slechts willekeurig maar de uiting van de universele en alleruniverseelste aanklacht tegen de eeuwige corruptie van de machthebbers van dat land.

Ik ben niet slim genoeg om kort zinnen te maken en die nuance te begrijpen. Ik vermoed dat de meeste armere landen (ook diegenen die door onze Westerse goegemeente een politieke organizatie opgedrongen kregen die de alreeds machtigen wel moest bevoordelen en wel moest verplichten een dekorum aan te houden dat vergelijking kan houden met de pracht en praal en trots die eigen is aan de Westerse natiestaten) bestuurders hebben die het meeste nog te bewijzen hebben. En als er feitelijke gegevens zijn die staven dat de uitgaven aan de ministers die aan de nationale volksgezondheid in het niet doen verzinken dan moet dat zeker gepubliceerd worden. Maar het lijkt me toch eerder gevaarlijk als het straatinterview plots de waarheidsnorm zou worden alleen maar omdat het over de société civile gaat in plaats van over het aktiecomité tegen de geluidshinder vanwege de speelpleinen.

[En bovendien: het feit dat in straatinterviews al die kritiek naar boven komt is op zich toch een niet onbelangrijk feit dat in het voordeel van die machthebbers pleit?]

 

12-12-10

Julia not a sage

[Sorry, ik haat mensen die het logisch vinden dat ik hen zou volgen.]

Ik weet echt niet of de man iemand verkracht heeft – maar weet wel dat als die vrouwen dat beweren dat niet zomaar iets is dat tot fait divers mag gereduceerd worden in een ‘grotere’ kontekst – en ik weet ook niet of er een samenzwering tegen hem aan de gang is – hoewel, indien dat zo is, de klokkenluidersfans misschien best wat meer vertrouwen zouden hebben in het feit dat ondertussen honderden zoniet duizenden mogelijke klokkenluiders van die samenzwering op de hoogte zouden moeten zijn - …

... maar wat ik wel weet is dat het belachelijk is te stellen dat Assange een internationale held is. Zowat 99% van de wereldbevolking is totaal onverschillig over hem. De overige 1% is aktief op het internet en zowat in gelijke helften verdeeld kwa fanatieke voor- en tegenstanders.

Dát is het lot van internetfenomenen.

[Of als je de nóg zwaardere versie wil: http://quoughts.wordpress.com/2010/12/12/die-exemplarisch...]

22-11-10

In-va de Vadder

Ik bedoel: ik heb niets tegen politieke journalisten die voor politieke onkreukbaarheid pleiten en ik vraag ook niet dat journalisten politiek onkreukbaar zijn, maar het mag toch gezegd worden dat het niet alleen de kerk is die het wel stelt met Jan Becaus of de sossen met diene met zijn brilletje en zijn lamme woordspelingen maar dat ook de N-VA zijn bevriende journalist(en) heeft.

Trouwens, er is geen betere strategie voor een goedbetaalde job dan je in de media te wurmen en dan op de lijst te gaan staan. Vraag maar aan Jürgen Mettepenningen (neen, niet die van het veldrijden).

En nu we toch bezig zijn met saaie onderwerpen: het is geweldig hoe politici alles wat academici vertellen kunnen afdoen met 'de wetenschap moet zich met de feiten bezighouden en niet met opinies' en in één moeite hun opinie verkopen als was het de feitelijkheid zelve ;-(

Maar wat me eigenlijk dwarszit vandaag is de lynchpartij van onze jeugd als zouden ze halve racisten zijn die nog niet de moeite nemen om den 100 te bellen voor kreperende oudjes. Want als men mij zou vragen of allochtonen recht hebben op het volhouden van al hun middeleeuwse gewoontes - of dat het OK is dat ze de taal van het land waarin ze leven niet kennen - dan zou ik het wel weten. Als de vraagstelling gemanipuleerd is dan wil ik gerust in de hoek van de achterlijken gaan staan; the more the merrier.

En ik wil best geloven dat de mensen die die vragen stellen zelf bij de jeugdbeweging waren maar daarom is het nog geen achteruitgang als de generatie na hen dat soort bevoogding kotsenbeu is. En waarom zouden ze nog de interesse hebben in een demokratie waarin iedereen het eigenlijk eens is & er dus alleen nog hoogdravend wordt gedaan over bijkomstigheden?

12-11-10

Alles is Kunst!

Behalve dan misschien datgene wat al te opzichtig kunst wil zijn.

Kan je je voorstellen dat je twee weken in een overbevolkte hangar zit? Dat je 100en ongetwijfeld onwelriekende volstrekte vreemden te woord moet staan alsof je er een fuck om geeft? Dat je 'on the record' zelfs moet zeggen dat het je ontroert deze mensen te ontmoeten omdat je 'het toch voor de lezer doet'? Dat je dan 's avonds nog in etentjes betrokken wordt met semi-bekende gefortuneerden? En dat je, als kers op de taart, tegen deze - om wat ekstra zakgeld - het voorgaande vertelt zonder erbij te vertellen dat zij nog walgelijker zijn?

Ik weet het: kunst bestaat bij gratie van prostitutie maar er zijn grenzen: op z'n minst kan je wat elitair zijn in het rondgeneuk. En je trachten te beperken tot mensen die wat mentale hygiëne hebben, en wiens promiskuïteit toch nog enige grenzen kent.

Neen, alles is kunst; alleen trekken de meeste kunstuitingen noch de massa, noch het geld aan. De meeste kunst is noch mest noch effektbejag.

 

08-11-10

Verlos ons, Vrouw

Verlos ons, Vrouw
       van kranten die foto's publiceren met rechthoekjes over de ogen van verdachten en betichten,

Verlos ons, Vrouw
       van kranten die foto's publiceren met rechthoekjes over de ogen, tout court,

Verlos ons, Vrouw
       van kardinalen en kritikasters van kardinalen en kritikasters van kritikasters van kardinalen,

Verlos ons, Vrouw
       van alle nieuws dat geen nieuws is,

Verlos ons, Vrouw
       van het woord van de ene of de andere kant alsof hun woord er toe doet eens ze een kant gekozen hebben,

Verlos ons, Vrouw
       van mannen die zich gedragen als onzekere jongetjes,

en dus:

Verlos ons, Vrouw
       van den Heer, zeker als hij de Lieven Heer uithangen wil - zij het letterlijk dan wel figuurlijk.

 

17-10-10

Goeie kerk/slechte kerk spelen

Ik ben er een kleine week 'van tussen' geweest. Zondagavond hoorde ik nog net hoe een moedige priester op TV in de bres sprong voor proefbuisouders en tegen de grote boze paus. Vrijdagavond was ik nog maar pas terug en las ik op teletekst (*) hoe een boze grote aartsbisschop dat oude volksgezegde 'boontje komt om zijn loontje' toe had gepast op het cliché-beeld dat hij van een bepaalde soort zieken heeft.

"Ooh!" respektievelijk "Arg!" gingen de media (**): de kerk had weer gewonnen spel. Want we kennen toch allen de 'good cop/bad cop'-routine waarin het gemeenschappelijke politionele doel sneller bereikt wordt door de illusie te wekken dat er een politionele tweespalt tussen goeden en slechten is. Zo ook hier want 'ze zijn toch van goede wil, mevrouw' en 'alleen spijtig dat hun bazen zo ouderwets zijn' maar ook 'past toch maar op met die vrijheid' en 'er moeten toch ergens grenzen blijven' zodat de ondergeschiktheid van het individu aan het grotere doel - die de gemeenschappelijke eigenschap is van alle 'spiritualiteit' - dubbel onderstreept wordt.

Voor elk wat wils in de wereld waar de eigen wil erfelijk verdacht is.

De enige immanente rechtvaardigheid die er is is de gestage ontkerkelijking van de wereldbevolking. Niet slechts in het zich losmaken van de hiërarchische banbliksems maar vooral in het zich niet meer laten verleiden door het wishy-washy gezever over 'geïnspireerd engagement' en 'roepingen' om anderen te helpen; want anderen helpen is slechts het gevolg van een overdreven egoïsme om de wereld zo te organizeren dat niemand hulpbehoeftig is.

* Teletekst is een aanrader: er is zo weinig plaats dat de journalisten zich wel tot de essentie moeten beperken.

** Bladeren stonden er vol met argumenten contra die gebaseerd waren op mensen die niet homo waren en toch AIDS hadden. Bladeren vol met aanscherpingen van de omfloerste boodschap van de aartsbisschop; alsof er iets van zijn insinuaties juist zou zijn als aleen homo's en veelneukers AIDS zouden krijgen quod non. Ondertussen in de commentaren zag je dat de vrije meningsuiting van de aartsbisschop zijn doel niet gemist had: tientallen meer dan godsvruchtige lieden die zoals de eerste de beste Servische hooligan plots als 'bevrijd' terug konden afgeven op de kontneukers (& geen enkele krantenkommentarist die het erg vond dat die mening weer bespreekbaar is): meningen zijn namelijk goddelijk en meningsuiters dus niet meer dan een nieuwe vorm van gelovigen.

[langere afwezigheid vertaalt zich blijkbaar helaas in langere bijdragen :-(]

PS: Wat zou Stevaert hiervan vinden?