04-05-11

Niet helemaal ... Mist!

Een pot is niet helemaal een vaas.
Dat is jammer voor die pot,
maar niet helemaal helaas,
dat had je wel al in de mot.

Hoe kan je anders anders wezen?
Als het ene - zo zonder meer -
zo alle andersheid kan sjezen,
is alles slechts korrekte leer. 

Laat die vaas en laat ook die pot
(gescheiden door breuklijnen
die lijnbreuk zijn) elk hun kot.
De verschillen niet verkleinen.

Hoezeer ook hunner eenzaamheid
beklemtoond wordt door ieder
apart te zijn en dus ongevleid
te denken dat de ander rigider
is dan zou kunnen zijn. [Of toch
moeten zijn.] & elk dus timider
dan wanneer, in, mekaars, zog.

Mist!

Is het poëzie als de lijnen niet vol met letters staan? Is leegheid voldoende aanwijzing voor dichterlijke inhoud? Ik denk het wel. In elk geval is het zo dat de mist die er slechts per toeval was weggeblazen werd door de poging een rechtse kantlijn te behouden die, bladspiegelgewijs, een zekere orde suggereert in samenspel met de dwang een bepaalde foneties effekt te bewerkstelligen middels de eindlettergrepen van elke lijn paargewijs te koppelen.

Of is het paarsgewijs. Ach, zolang het maar niet blauw is.

22:56 Gepost door de spreker in Liefde, Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flitsdicht, breinscheten, leuteratuur, decadence |  Facebook |

27-04-11

Bloed! Rood!

Eerst even tegen De Bruijn vertellen dat hij geen verkiesbare plaats krijgt op de stadlijst. Dan even wachten. Tot Erik doet wat hij sowieso uiteindelijk gedaan zou hebben: splitsen! (waar er geloof is, is het schisma altijd nabij)

Tweedens, lekken wat iedereen al weet: Caroline heeft het wel gezien. Weer even wachten. Tot 1 mei want dan vallen de maskers toch af: voorwaarts kameraden and don't look back! (wat krom is valt niet recht te spreken)

Derdens: enkele maanden wachten. Verwarring, de etter moet er eerst uit en dan pas kunnen de wonden echt 'ns fatsoenlijk helen.

En finaal de finale: de strijd om 't Stad vereist opofferingen, bijvoorbeeld zich profileren op nationaal vlak.

[helemaal geen reden om te moralizeren, wat moeet komen moet komen en moet ooit in beweging komen]

Volgende keer: Sociaal! Nationalistisch!

02-04-11

PROP !!!

Je pakt dat vast.
Je pakt die rottige smerigheid vast.
En je beeldt je in dat het papier is,
en je frommelt dat papier
(verfrommelt dat papier)
tot een kleine vieze bal.

Een bal die lijkt op verdroogde hersenresten gevuld met kak.

Die bal die bal die bal
van hersenkak
Die bal
die pin je vast op een plek in de lucht
als ware het een dode astronaut overboord gekieperd door wanhopig wanhopende stervende zielen aan boord
van een
stuurloos
machteloos
aandrijvingsloos
onbestaand
(en onmogelijk)
F
F
F
Uturisties ruimteschip.

Laat ons zeggen: een meter of twee-en-een-half boven de grond.

Je doet twee, drie stappen naar achter.
Voorzichtig [Vorsicht!!!] die afstand bewarend loop je erom heen,
kijkend naar de kak de kak de kak die je genereert
- en die de rest is van wat je van de anderen verteert -
,
tot je ziet dat hij van jou is.

Want eens je dat ziet pas kan je zien dat hij niet jou is.
Eens dan kan je zien dat je hem best negeert.
Voor hij je heeft verteerd.

En dan en dan en dan:

je pakt de prop,
sjirurgies tussen wijsvinger en duim,
duwt zachtjes op die bal,
die vieze vuile bal,
en gooit hem weg.

Achteloos.

Achter de rug.

Handpalm naar de rug gekeerd.

De beweging eerst op de volle, de volle snelheid en dan pas los je de prop. Die vieze vuile bal. En laat 'm achter, in de hoek.

En dan ...

You walk away.

You walk away.

You walk away.

You walk away.

You walk away.

 

 

NASCHRIFT: tis ook dat als ik goed ben dat dat persies normaal is, en dat als ik slecht ben dat ook persies normaal is maar dan slecht normaal en nooit normaal goed en kweet tat tat nie is zo ech maar ist ech nie so? Kweetetnie. Kweetetni. Kweetetechni. Weetjetwel?

27-03-11

Neuro-Bullshitologie

Parasiterend op het gebrek aan hersencellen bij vele mensen, specifiek diegenen met een hoog IQ, is de pseudo-wetenschap van de neuro-bullshitologie aan een opmerkelijke opmars bezig. De filosofische en metodologische is dan wel een slappe aftrek van de 19de-eeuwse hype van de frenologie (het aflezen van karaktertrekken aan de vorm van de schedel), toch is er iets onweerstaanbaars aan het feit dat men - met gebruik van dure apparatuur - bepaalde deeltjes van de hersenen ziet oplichten bij bepaalde gedachten.

De verregaandheid van de konklusies van dergelijk onderzoek zijn recht evenredig met hoe duur de apparatuur is en hoe flikkerend de lichtjes op de monitor. Omgekeerd fisikalisme: als er iets oplicht dan moet daar ergens de ene of de andere hogere gedachte bijhoren. Alsof mensen niet gelijkaardig genoeg zijn om ook bij het schijten de zelfde hersenregio's te laten oprichten. Alsof de verscheidenheid van gedachten niet ten enen male groter is & zal blijven dan het onderschedingsvermogen van zelfs de allerduurste apparatuur. Alsof het niet de essentie van alle spiritualisme en mysticisme is om spiritualisme op mystieke manier terug te brengen naar de natuur.

Anyway, niemand die nog de strenge bewijslast van de dubbele dissociatie oplegt. Niemand die zich nog herinnert hoe de 'tweehersenhelften'-theorie typisch iets was wat zinvol gevonden werd door mensen met maar één enkele hersenhelft. Niemand die nog het gezond verstand durft in stelling te brengen tegen zoveel dure apparatuur: want als alles terug te brengen is tot oplichtende hersengebieden EN er is geen merkbare evolutie tussen oerbewoners en de modern mens kwa genetische inhoud DAN is het OFWEL zo dat die oerbewoners wakker lagen van spleen & van weltschmerz OFWEL dat veel van onze post-moderne gedachten oorzakelijk verbonden zijn met kultuur.

Néh!

31-12-10

Haiku Hell

17. Ze was bekommerd om iedereens uiterlijk, behalve 't hare.

16. Remembering where you were makes you feel it was not quite you who was there.

15. Hij keek om (te vlug). Weg was zij, weg was het, weg was hij. Verjaagd (terug).

14. Ook de dood al dood. Alle leven uitgeleefd. En bang, en tot dwang.

13. Your death is at least somebody else's inspiring experience.

12. To give reasons is not to have excuses but to try to find them.

11. Not more enlightenment but more Renaissance; sun rather than spotlight.

10. Many are in me. Privacy - hypocrisy. I am in many.

9.2. 'Be ready to be happy' is for predators preparing their prey.

9.1. 'Living as you should': insufficient to create life as it should be.

8.4. 'Special' isn't: a bit different in everything, it's new in one thing.

8.3. It's not mediocre to be like all others! Just do something new.

8.2. Being mainstream is as important as being an independent.

[I would hate that the few are right in condemning the very many.]

8.1. If no-one 'gets' you, yóu haven't understood it. You have said nothing

7. People, at first I did not dare to approach them; now, I don't want to.

6. When you play to win; relations are at best draws. Anything else works.

5. We don't know what we mean. If we would we'd be God. And even He's not.

4. The facts are strongly overrated, they're too many to be meaningful.

3. Emperors need no clothes. Discussion of their clothing is mental strip-tease.

2. The collector's mind's set: pin each particular down, let nothing fly.

1. To count your blessings: as it is easy to count, it's where most leave it.

[But, mostly, I'm just bored]

29-12-10

De straat is la rue nog niet

Als men hier op het nieuws met de camera de markt opgaat om de mikro onder de neus van willekeurige mensen te steken (& dus de reakties op te nemen van slechts die willekeurige mensen die op willekeurige momenten over de meest willekeurige onderwerpen bereid zijn hun allerwillekeurigste mening te geven (en van welke reakties er dan slechts diegenen weergegeven worden door de nieuwsmakers die "frappant" (en wellicht ook wel telegeniek) genoeg zijn volgens hun eigen eerder willekeurige mening) dan hoort men in alle huiskamers die intellektuelen of would-be intellektuelen (om er eens een pleonasme tegenaan te smijten) huisvesten een kollektieve zucht van de meest hartsgrondelijke irritatie.

Het volk en haar incidentele meningen zijn immers een konstante steen des aanstoots voor onze elite die het dan weliswaar wel goed voorheeft met het volk - en graag via de typische volkskultuur en/of de voetbal- en fietssport met dat volk verbroedert - maar die - wanneer alles gezegd en gedaan is - niet snapt waarom dat volk een stem moet hebben als het die stem niet gebruikt volgens de verlichte kriteria der beter- en welopgevoeden.

Er is echter een belangrijke nuance aan te brengen op dit fenomeen. Een nuance die - terloops gezegd - perfekt illustreert hoe kompleks de gedachtengang van de goegemeente wel kan zijn. Indien het volk dat aldus spreekt - in all incidentaliteit - een onderdrukt volk is en zeker een arm en onderdrukt volk en vooral een zwart en arm en onderdrukt volk en zeker & vooral wanneer het een Congolese volksmens betreft (want de Congolese volksmens is immers per definitie zwart en arm en onderdrukt, over wie moeten de Heer en de dames & heren zich anders wel ontfermen?) dan is de zo te berde gebrachte mening niet slechts willekeurig maar de uiting van de universele en alleruniverseelste aanklacht tegen de eeuwige corruptie van de machthebbers van dat land.

Ik ben niet slim genoeg om kort zinnen te maken en die nuance te begrijpen. Ik vermoed dat de meeste armere landen (ook diegenen die door onze Westerse goegemeente een politieke organizatie opgedrongen kregen die de alreeds machtigen wel moest bevoordelen en wel moest verplichten een dekorum aan te houden dat vergelijking kan houden met de pracht en praal en trots die eigen is aan de Westerse natiestaten) bestuurders hebben die het meeste nog te bewijzen hebben. En als er feitelijke gegevens zijn die staven dat de uitgaven aan de ministers die aan de nationale volksgezondheid in het niet doen verzinken dan moet dat zeker gepubliceerd worden. Maar het lijkt me toch eerder gevaarlijk als het straatinterview plots de waarheidsnorm zou worden alleen maar omdat het over de société civile gaat in plaats van over het aktiecomité tegen de geluidshinder vanwege de speelpleinen.

[En bovendien: het feit dat in straatinterviews al die kritiek naar boven komt is op zich toch een niet onbelangrijk feit dat in het voordeel van die machthebbers pleit?]

 

18-12-10

Thalys, Tholyt, Too Late

Ken je dat? Dat je plots voelt dat je moet gaan overgeven maar beseft dat je eigenlijk ook op spuitende wijze moet gaan kakken? Dat je beseft dat je misschien tot aan het toilet geraakt? Of misschien tot aan de emmer? Maar zeker niet tot beiden. Dat je niet kan kiezen? En dat je gedurende de tijd dat je niet kan kiezen beseft dat ook alle kansen kleiner worden dat je nog een van beiden doen kan?

Misselijk makend. Misselijk gemaakt.

Waarom breng je jezelf in zulke situaties?

Het is niet zo dat mensen vinden dat ze onderbetaald zijn. Ze vinden alleen dat de anderen overbetaald zijn - en ze willen óók overbetaald zijn. Dit slechts omdat ze goed willen doen en omdat ged helaas de enige universele vorm van erkenning is.

Zum kotzen.

De meeste mensen overschatten de mate waarin andere mensen interesse kunnen hebben in hetgene wat zij doen. Er is meer animo om mensen niet te ontzetten dan om ze ontzettende mensen te vinden.

[en neen, zó moeilijk kan het niet zijn om af en toe een trein op tijd te laten aankomen of vertrekken!]

05-12-10

Wikki's lekken

Wikki had in de rij gestaan.
Daarna in een andere rij gestaan.
En daarna moest Wikki zich haasten,

of het vliegtuig was zonder hem weg.

Maar Wikki moest pissen.
Hij moest heel hard pissen,
want hij was een oudere man.

Dus ging hij pissen, mét gevoel voor risiko.

Toen viel het hem in. Hij had er
nooit bij stilgestaan maar nu stond
hij er bij stil. Al pissend was er geen
ontkomen aan de gedachte der gedachten.

Boven het pissijn viel zijn frank, snel en geluidloos.

'Als je de groote van de toiletten op
onze luchthavens uitwerkt dan moet je ook
rekening houden met de frekwentie waarmee
mannen en vrouwen respektievelijk moeten gaan.'

Wikki lekte na en moest zich haasten.

Ongetwijfeld was dit het begin van vele inzichten.

 

01-11-10

Skrotumbubbels

Liggend in bad,
met ietwat opgeblazen gevoel.

(Je weet al wat er komen gaat.
Maar hoeveel?
Hoeveel dit keer?)

Je lacht.
Ontspannen komt de scheet,
ontsnapt het gas in de vorm van
bubbels. Eén, twee, drie, ...

Bubbels die langzaam,
opwaarts, opwaarts,
via het skrotum,
langs de ballen
- en met wat geluk, ook langs de penis -
traag aan de oppervlakte komen.

Openploffend de oorzaak verlicht achterlatend.

Genieten is soms van alledag.

[ja, dat kán beter. Maar moet niet. Inlevingsvermogen lost veel, zoniet alles, op.]

21:20 Gepost door de spreker in Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flitsdicht, breinscheten, talent ongeremd |  Facebook |

05-10-10

De schoonschrifttest

Kinderen moeten nog steeds schoonschrift oefenen. Een groot deel van hun eerste jaren op school zijn ze ledig in het schoonschrijven. Dat bereid hen waarschijnlijk voor op een leven waarin ze met moeite blad en papier samen zullen zien, laat staan gebruiken.

Toch ben ik er zeker van dat N-VA kiezers met kwasi-unanimiteit tegen het afschaffen van de schoonschriftlessen zijn. Ze zullen wel iets brabbelen over fijne motoriek of zo (alsof er geen dingen zijn die fijne motoriek stimuleren én doorgaans leuk zijn voor kinderen), maar eigenlijk bedoelen ze dat het in onze identiteit zit om dingen te doen die we niet leuk vinden. 'Omdat het nu eenmaal moet!', enzovoort - en het is mooi meegenomen dat het een filter is op het doorstoten van de sociaal onaangepasten die niet alleen een bloedhekel hebben aan dit gefrul maar ook niet het doorzettingsvermogen hebben om door te zetten in datgene waar ze de zin niet van inzien.

Het is trouwens ook zo dat het overgrote deel van de mensen die assisenprocessen volgen N-VA kiezers zijn want als er één ding is dat alle N-VA'ers zichzelf goed zien doen dan is het wel een volksjury zijn.

Kortom, als je wil weten in hoeverre je medemens de kneuterigheid aanhoudt en niet wil belanden in een gesprek over het grote gelijk overe meest pietluttige zaken, dan bied ik je mijn schoonschrifttest aan. Schoonschrift is iets als lakmoes, alleen verraadt het geen stof maar de eigenschap 'kneuterigheid' van de mens.

(Indien je deze test nog te gevaarlijk vindt, kan je het proberen met progressive spelling. Of de mogelijkheid om kinderen te verlossen van godsdienst en zedenleer en een paar uurtjes gaming in de plaats te geven.)