08-05-11

Er is er eentje jarig!!!

Wat bedoelt iemand die zegt dat een bepaalde supportsgroep een eigen zin voor humor heeft?

(dat ze bijzonder racistisch, seksistisch en/of homofoob uit de hoek komen!)

Waarom wil niemand geloven dat het toeval bepalend kan zijn in belangrijke zaken?

(omdat ze zichzelf te belangrijk vinden om aan het toeval over te laten!)

Hoe komt het dat in de traditie gewortelde mensen zich defensief opstellen?

(ze vrezen het moment waarop de beste manier om macht te verwerven is om geen macht meer te gebruiken, en ze beseffen dat zij dan de echte ontwordelden zullen zijn, en ze weten dat ze inmiddels te week zijn om te nog echt voor iets te moeten vechten)

Is er een reden waarom iedereen oud wil worden?

(geen goede)

[Ik ben slechts een keer wezen biechten. Ik weet niet meer wat ik biechtte. Ik vermoed achterklap want het gerucht wilde dat dat de veilige optie was. Ik herinner me wel nog dat ik als boete enige Weesgegroetjes en enkele Onze Vaders moest opzeggen, in stilte. Ik kende geen van beide van buiten en zat daar maar wat, me schuldig te voelen. Wellicht was dat zoals het moest zijn. Dat was een breekpunt.]

U kan me voortaan ook hier volgen, elke vrijdag: http://heteronomy.wordpress.com

19-04-11

Het Evangheluwe

De woordspeling is flauw maar ook terecht. Het evangelie is geschreven door volgers; volgers die hun autoriteit haalden uit een grote onaantastbare voorganger.

Het evangelie is deel van het kwaad. Misschien daarom dat zovelen er alles aan doen om de illusie te wekken dat Van Gheluwe er verder van afstaat dan de grootste ongelovigen.

14:14 Gepost door de spreker in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bidsprinkhanen, biddenveld, canaille du jour |  Facebook |

16-04-11

De bisschop had gelijk

Je moet altijd trachten waarheid te zoeken, zelfs in de grootste waanzin.

“Priesters zijn ook maar mensen en de kerk is ook maar een instituut.” OK dan, geen biechtgeheim: dat is er ook niet voor trainers en geen protocollaire, juridische en financiële voorkeursbehandeling - want die zijn er ook niet voor leraars.

De rest was gewoon waanzin. Maar leerrijke en interessante waanzin. Immers, in de kerk weten ze al langer dat de man alleen de moraal van de kerk kent, de dubbele moraal, & dus toont het interview weer aan dat er sprake van schuldig verzuim. Wellicht daarom schieten de overtuigde katolieken met overtuiging op de pianist.

[En - om bij overtuigde katolieken te blijven - waarom doet Adriaensens altijd het bovenste knopje van zijn hemd dicht? Heeft hij schrik dat we opgewonden raken door zijn borsten?]

05-01-11

Pope Got Mail!

Hoe gaat dat als een pedofiele bisschop in het nieuws komt met een wenskaartje aan een vrijgelaten pedofiel?

[En het kan me geen fuck schelen of dat een hypoteties dan wel een feitelijk gegeven is!]

Schrijft de aartsbisschop dan een mailtje naar de paus om z'n verontwaardiging te uiten? Of een SMS? "Hey Paus, dat begint hier nu echt wel te ver te gaan?" Met als antwoord: "Waarde, kunnen jullie daar niet effe failliet gaan? Weet dat het vaderbedrijf niet voor jullie risiko kan instaan?" Heeft de paus mail? Heeft hij een GSM? Gebruikt hij die? Of heeft hij een mail-kardinaal en een GSM-bisschop die voor hem antwoorden? Allemaal pertinente vragen - misschien moeten we die Martin Heylen eens op onderzoeksjournalistiek sturen! Of even het diepteinterview doen met Lieven Verstraeten? Per slot van rekening is er niets zo overtuigend als een échte journalist die vragen stelt die kritisch lijken maar christelijk de opening laten tot een doekje te openen voor eigen bloeden.

En als Wikileaks een klokkenluider zou vinden in het Vatikaan zou er dan een interne memo opduiken waarin een onderzoek besproken wordt als zou de daling in roepingen rechtstreeks verbonden zijn met de beperking van de almacht van de lokale geestelijken als lokale God de Vaders?

[En op z'n minst schijnt de kerk zijn seksisme wat op te geven - op z'n minst wat betreft misbruikers. Sorry, Rik - ik weet het, jullie zijn het beu om almaar gekonfronteerd te worden met die schandalen & mensen die nu ineens beseffen waarom Léonard destijds oudere pedofiele priesters wilde beschermen - ook de linkse kerk is hem als kerkvader blijkbaar dierbaar]

In ander nieuws: Brussel mag volgens den Baard meebeslissen over de op- en afritten van de Brusselse ring. Het is de zoveelste kaakslag voor Vlaanderen!

24-12-10

The Gentle Provocateur

Het zou de titel van een soft porno film kunnen zijn maar het is de juiste classificatie van onze kardinaal. Hij zoals vele andere 'parler vrai' adepten provoceert namelijk graag. Zolang het over anderen gaat. Als het over hemzelf gaat dan is een wollige overacademische benadering echter gepast. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden die duidelijk gesteld moeten worden en finesses van interpretatie & nuance die uitvoerig geïllustreerd moeten worden (bij voorkeur via provocerende vergelijkingen over anderen).

Tja, maar laat ons het over de rugzak hebben. Ik vermoed dat U zoals ik tien jaar geleden nooit zouden gedacht hebben naar het werk te gaan met een rugzak. Nochthans bestaat die rugzak al ettelijke decennia langer. Nu is 't ondenkbaar om zonder rugzak (en trolley) naar het werk te gaan & te doen zoals bijna alle scholieren het al lang doen. Er staat dus geen tijd op het komen tot plots inzicht in de deugden van de dekadensie ;-)

Om terug te komen op soft porno: er is niet zoiets als de échte kerk die gratuit afstand kan doen van wat gebeurt in de echte kerk. Wel, er is zoiets als protestantisme en reformatie maar niet zoiets als protest en hervorming die tegen hervorming en protest zijn.

06-11-10

Intellektuïstische popuëlen

Neen, ik moet ze ook niet hebben die lulletjes rozenwater die kunst en kultuur 'oh, so pelangrijk' vinden en die de barbarij telkens zien naderen als er weer eens geen ekstra geld naar 't ballet gaat. Ze mogen nog zo ironisch zijn als ze willen door de term 'linkse kerk' als een soort geuzennaam te dragen; the joke remains on them.

Maar dat wil nog niet zeggen dat de overkant beter is waar mannen met brilletjes en vol van erfgoed uitbarsten in scheldtirades of, erger nog, ingehouden verontwaardigdheid over de normvervaging die alle kultuur en alle kunst die écht is uit dreigt te vagen. Want alleen wat recht is kan echt zijn, of zoiets, iets dat zelfs niet grappig is.

Een pijnlijk gebrek aan subversiviteit is wat de linkse en de rechtse kerk gemeen hebben met alle kerken die zich schamen over hun eigen leer maar niet onder ogen durven zien dat ze gewoon fout is.

Beiden willen populair zijn en zijn het niet: iedereen rijdt graag een scheve schaats, iedereen haat regelneverij & niemand moet iets hebben van kleinkunst (het halfweghuis waar de linkse en rechtse kerk elkaar nog ontmoeten, nu de zondagsmis en de jeugdbeweging niet langer verplicht zijn). Beiden willen intellektueel zijn en zijn het niet: want een beetje moderne intelligentie weet nodeloze opwinding te vermijden alsook het idee dat dingen die door weinigen verstaan worden inherent beter zijn of dat wat eksklusief & moeilijk is per definitie te prefereren valt op hetgene wat dagdagelijks tot plezier leidt.

Ik hoop van harte dat de weinigen ongelijk hebben in het veroordelen van de massa.

 

28-10-10

Een soort lul

Ik ben zeker dat hij eutanasie een vorm van moord zal vinden. En Dr. Cosyns een soort moordenaar. Nochtans is hij, vergeleken, met deze laatste echt wel te verdenken van een vorm van onbarmhartigheid.

Maar ik dank mijn kardinaal omdat hij zijn gelovigen de waarheid vertelt. Dat is een grote stap voorwaarts als we vergelijken met zijn voorganger Danneels die net-niet-de-waarheid-vertellen tot een soort van liegen & een vorm van perfide kunst had verheven.

Of ook dit: ik heb alles tegen de Joodse kultuur maar niets tegen Joodse mensen - het probleem is dat die Joodse mensen gehersenspoeld zijn door de Joodse kultuur in het geloof dat ze ondergeschikt zijn aan hun kultuur.

[U kan het adjektief 'Joods' veranderen in 'katoliek', 'islamitisch', 'communistisch'; als de vervanging werkt dan is het adjektief verdacht. Dit werkt niet indien voor zover de kultuur niet hersenspoelt dus: hold your horses.]

Of nog: je hebt geen God nodig om medeleven te voelen maar als je geen medeleven kan voelen dan ben je wel de duivel in persoon.

17-10-10

Goeie kerk/slechte kerk spelen

Ik ben er een kleine week 'van tussen' geweest. Zondagavond hoorde ik nog net hoe een moedige priester op TV in de bres sprong voor proefbuisouders en tegen de grote boze paus. Vrijdagavond was ik nog maar pas terug en las ik op teletekst (*) hoe een boze grote aartsbisschop dat oude volksgezegde 'boontje komt om zijn loontje' toe had gepast op het cliché-beeld dat hij van een bepaalde soort zieken heeft.

"Ooh!" respektievelijk "Arg!" gingen de media (**): de kerk had weer gewonnen spel. Want we kennen toch allen de 'good cop/bad cop'-routine waarin het gemeenschappelijke politionele doel sneller bereikt wordt door de illusie te wekken dat er een politionele tweespalt tussen goeden en slechten is. Zo ook hier want 'ze zijn toch van goede wil, mevrouw' en 'alleen spijtig dat hun bazen zo ouderwets zijn' maar ook 'past toch maar op met die vrijheid' en 'er moeten toch ergens grenzen blijven' zodat de ondergeschiktheid van het individu aan het grotere doel - die de gemeenschappelijke eigenschap is van alle 'spiritualiteit' - dubbel onderstreept wordt.

Voor elk wat wils in de wereld waar de eigen wil erfelijk verdacht is.

De enige immanente rechtvaardigheid die er is is de gestage ontkerkelijking van de wereldbevolking. Niet slechts in het zich losmaken van de hiërarchische banbliksems maar vooral in het zich niet meer laten verleiden door het wishy-washy gezever over 'geïnspireerd engagement' en 'roepingen' om anderen te helpen; want anderen helpen is slechts het gevolg van een overdreven egoïsme om de wereld zo te organizeren dat niemand hulpbehoeftig is.

* Teletekst is een aanrader: er is zo weinig plaats dat de journalisten zich wel tot de essentie moeten beperken.

** Bladeren stonden er vol met argumenten contra die gebaseerd waren op mensen die niet homo waren en toch AIDS hadden. Bladeren vol met aanscherpingen van de omfloerste boodschap van de aartsbisschop; alsof er iets van zijn insinuaties juist zou zijn als aleen homo's en veelneukers AIDS zouden krijgen quod non. Ondertussen in de commentaren zag je dat de vrije meningsuiting van de aartsbisschop zijn doel niet gemist had: tientallen meer dan godsvruchtige lieden die zoals de eerste de beste Servische hooligan plots als 'bevrijd' terug konden afgeven op de kontneukers (& geen enkele krantenkommentarist die het erg vond dat die mening weer bespreekbaar is): meningen zijn namelijk goddelijk en meningsuiters dus niet meer dan een nieuwe vorm van gelovigen.

[langere afwezigheid vertaalt zich blijkbaar helaas in langere bijdragen :-(]

PS: Wat zou Stevaert hiervan vinden?

 

27-09-10

Cover that cut!

Woordspelingen. Het is me nogal wat.

Cut & Cover tunnel: "De beleidsvoerders op de cover en de burgers staan voor kut." "Vlaanderen in afwachting." Misschien is het wel tijd voor de overkant om te spreken over de "OosterWELverbinding". Persoonlijk vind ik nog steeds de Westerweelverbinding goed gevonden, maar dan voornamelijk om inhoudelijke redenen (google het).

Het is de schaamte voorbij hoe alles kort moet zijn of niet zijn.

Neem nu de socialisten. Of akkurater: neem nu Steve Stevaert. Die vind dat je ergens voor kan zijn, zonder ook tegelijkertijd tegen te zijn. Dat is zoiets als de minister president die vindt dat taalonderwijs geen of/of-verhaal is maar (hoe raadt U het?:) een en/en verhaal. Alsof we zelf, op simpel verzoek, van elk dilemma een opportuniteit maken kunnen. Alsof de jaren 90 niet én gepasseerd zijn én duidelijk passé zijn.

Steve vindt ook dat socialisten meer respekt moeten hebben voor geloofsovertuigingen. Zoals hij dat respekt hep voor geloofsovertuigingen. De ontvoogdingsstrijd is immers slechts interessant voor zover ze stemmen oplevert - samengevat: "Vlaming? Ja! Atheïst? Neen!" want socialisme zal positief zijn - of niet zijn. & kakken mag je daar al zeker niet over want dan kak je de zwarte keutels van een door licht verlamd konijn.

Don't get me started ...

Ik begin me al te schamen over mijn optimisme want ook dat is een moetje. Socialisten zijn soms paternalisten - en daar hoeven ze zelfs geen kinderen voor te hebben. Bedek die schaamluis nu eindelijk eens!

 

21-09-10

Iedereen dement!

Ik zeg dit met de grootst mogelijke liefde (& geen enkele morzel zin om te provoceren): laat mensen die dement worden de keuze dood te gaan voor ze dement zijn.

Laat ons vooral ook medicijnen zoeken en terapie aanbieden en al dat soort dingen. Maar laat dat geen reden zijn om de keuze van sommigen om te sterven te dwarsbomen.

Uiteraard moeten we behoeden voor dwang. Maar behoeden voor dwang is geen ekskuus om mensen te dwingen verder te leven.

Want uiteindelijk kunnen we blijven oplossen en blijven oplossen en blijven de moraal aanvaarden van de vroege middeleeuwen zodat alle vrije tijd die we mogelijks zouden kreëren belast wordt met de verantwoordelijkheid nog meer geld en tijd op te hoesten voor tijd waarvan we niet genieten.

"Iedereen een hangmat!" is een beter idee als "Iedereen een beetje later dement!"

Of toch voor mij. Ik heb nog een paar tientallen jaren met wat geluk, laat me ze spenderen in de rust dat ik er op tijd mee kan stoppen zonder mijn huidige ik en mijn latere omgeving met overbodige zorgen op te zadelen.