10-07-11

Uitlevingsvermogen

Er zijn poppetjes van Paris Hilton. Ook van de meeste porno-actrices and acteurs zijn er poppetjes. Van Osama & van Obama zijn er Ken & Barbie look-a-likes. Het is tijd om aan deze groten der aarde nu ook Bart De Wever toe te voegen.

Ik stel voor iets te doen geïnspireerd op een Duracell-konijn. Of zo een speelgoedje dat je kan opwinden. Klein & kompakt en eens in gang gezet hiperaktief rondhuppelend terwijl het voortdurend uitroept: "Neen-nee-nee-nee!". "NEEN!". "Nee-nee-nee-neen". Om af te sluiten met een welgemikt: "Zeg ik!".

Om van de N-VA wat inlevingsvermogen te verwachten moet men zich eerst in hen kunnen uitleven, ziehier:

Als Bart zegt dat het slecht is voor de middenklasse dan bedoelt ie dat het slecht is voor alle mensen die hij kent; of het de moeite waard vindt om te kennen.

Als Bart zegt dat het slecht is voor alle Vlamingen dan bedoelt ie dat het slecht is voor alle Vlamingen die hij kent en die staan te popelen om samen met de Belfortploeg en Frank Van Hecke een nieuwe scheurlijst op te stellen in dewelke ze verzekerd zijn van 100% van de inkomsten en 0% van het risiko.

Als Bart zegt dat het bric-à-brac is dan bedoelt ie dat enkele bevriende academici vernietigend gaan uithalen naar elke paragraaf die ze niet letter per letter zelf geschreven hebben.

Als Bart zegt dat er enkele goede dingen in zitten dan bedoelt ie dat er enkele paragrafen overgenomen zijn van eerdere pennenvruchten van diezelfde bevriende academici.

Als Bart zegt dat dit een provakatie is dan bedoelt hij dat iedereen toch moet weten dat hij wel wil maar niet kan zolang men niet allemaal met deemoed tot zijn partijhoofdkwartier komt, het hoofd ontbloot, op de knieën valt en na nog een deemoedige blik omhoog volledig plat gaat, geduldig wacht tot de republikeinse monarch met de handpalm omhoog en de twee vingers die samen een Britse 'fuck you' vormen het sein geeft op te staan en dan al buigend achterwaarts terug de kamer verlaat.

Het is niet zo dat Bart dit tafereel zelf wil. Verre van. Maar men moet toch begrijpen dat deze simboliek nodig is om de kapitulatie aan de wil van een derde van de Vlamingen duidelijk maken. Het is immers niet zo dat er ooit nog een tijd kan komen waarin dit derde afkalft (het N-VA is het Vlaams Blok toch niet?) en zelfs al zou het nog afkalven: het volk heeft gesproken en de waarheid van het volk is heilig en eeuwigdurend.

Voor wat hoort wat, inderdaad. Voor politiek geknoei horen er nieuwe verkiezingen. De rest is bull-shit.