18-06-11

Het Gesproken Facebook

Er overkwam mijn zoon iets en mijn dochter vertelde het tegen haar vriendinnen en die vertelden het verder tot iedereen het wist. Toen iedereen het wist was er iemand die wist hoe dat zo kwam dat mijn zoon iets overkwam. Hij vertelde het tegen een van zijn vrienden en die vertelden het verder tot iedereen het wist. Toen iedereen ook dit wist wisten ook mijn zoon en dochter het. Zij vertelden het aan ons en wij konden er iets mee zodat wat hem overkomen was hem nog altijd overkomen was maar dat het effekt op hem ervan verminderd werd en het effekt op een ander veranderde van richting - van plezant naar helemaal niet plezant. They had been tagged.

Roddel en achterklap zijn niet slecht.

Er gaan altijd mensen zijn die iets overkomen.

Zolang de gevolgen hiervan minder en minder erg zijn voor hen die het overkomt en niet positief zijn voor zij die het doen overkomen zit er vooruitgang in. Geen nood om moord en brand te schreeuwen en allerhande absolute en korrekte meningen te uiten om demonen te bedwingen. Het leven zoals het was en is & zoals het altijd zijn zal, maar waarin het overkomen mensen minder en minder overkomt en minder en minder levensbedreigend is.

De oplossing ligt niet in ingewikkelde kreative oplossingen die rekening houden met iedereens kultuur - iedereens achtergrond. Dat laatste is trouwens geen kreativiteit maar inkonsistentie: als oplossingen voor problemen dienen rekening te houden met de kultuur van zij die problemen maken dan geef je al toe dat de problemen verbonden zijn met die kultuur. En kriminaliteit is niet verbonden met kultuur. Kriminaliteit is verbonden met een gebrek aan kultuur. De enige manier om kriminaliteit te bestrijden is de kriminelen kultiveren, hen ontvoogden van kultuur & hen onttrekken aan het fatalisme van de statistiek die bepaalde bevolkingsgroepen linken aan kriminaliteit.

Er is slechts één kulturele komponent aan kriminaliteit en dat is die van het gebrek aan kultuur; van het zich niet vinden in het gesproken Facebook of de onmogelijkheid toe te treden tot het gesproken Facebook. De eerste stap van kultivering en ontvoogding is de stap om dingen te doen die buiten je natuur en buiten je kultuur vallen & die je toelaten om je eigen voogd te worden. Opsluiting & bestraffing zijn essentieel voor die eerste stap, al is het maar de opsluiting in een school en de bestraffing met leerstof die op het eerste zicht nutteloos is.

Al de rest van de kreativiteit is kwatsch komende van mensen die kriminelen vanuit de hoogte behandelen en die ze willen bevoogden in plaats van hen te eisen dat ze zich ontvoogden. Kwatsch komende van pedante arrogante salonintellektuelen die zich beter voelen omdat ze toevallig in een bevoogding zitten die hen de rijkdom geeft om ondanks een gebrek aan kultuur toevallig minder krimineel te zijn.

Kvatsh!

 

13-06-11

Het einde voorspellen

Wie voortdurend het einde voorspelt, verlangt ernaar.

Verlos hem uit zijn lijden,
want hij kan de realiteit
echt niet lijden.