11-06-11

Rood! lijdt aan mening-itis

Ik heb een mening! Meer bepaald de mening dat er teveel meningen zijn. Dit probleem is specifiek ter linkerzijde tot een chronische ziekte aan het uitgroeien. Er is geen mening of rood moet er een mening over hebben en elke rode mening genereert een nieuwe, nog rodere, mening. Het is allemaal zo vermoeiend. Je gaat ervan geeuwen - windenergie, zonne-energie, land- en tuinbouw, openbare werken, het middenveld, grootverdieners, aardappelen tot en met vrijetijdsbesteding, overal moet er beleid zijn en moeten er korrekties zijn en korrekties op korrekties en een korrekt rood standpunt over elke korrektie.

Nochtans is het simpel: iedereen gelijke kansen, iedereen een hangmat en iedereen een goede opvoeding (& het laatste indien nodig manu militari). Een flinke dosis beleefdheid helpt, zo ook een inspanning de ander eerder te verstaan dan te veroordelen.

Teneinde de hoofdlijnen terug in beeld te krijgen is het beter nogal dramatisch te snoeien in de bijzaken. Eerst en vooral dan in de neiging mee "zaken" te doen, in allerhande private en net-niet-publieke bedrijven, met of zonder winstoogmerk. Ten tweede in het uitdeinende gebruik van essentiële rechten. Het hebben en houden van honden is bijvoorbeeld geen levensnoodzakelijk goed voor de mens. Met het denken in optrekken van de gemiddelden & dan iedereen te verplichten in de buurt van de opgettrokken gemiddelden te zitten helpt men de zwakkeren niet - en, neen, met het verzwakken van de rijken helpt men de zwakkeren ook niet. De zwakkeren zijn zoals iedereen is, niet noodzakelijk uit op macht (laat de macht aan de machtigen!, vermijd enkel dat ze het misbruiken om allen te dwingen machtig te willen zijn). Luxe bestaat en is noch een reden tot beschaamdheid noch een noodzaak voor iedereen. Finaal ook in alles wat slechts is wat mensen willen of niet willen; als de mens geen eksplisiete kultuur wil dan wil de mens geen eksplisiete kultuur. Als men zich niet wil engageren dan engageert men zich niet. En als men geen mening heeft dan heeft men geen mening.

Vele zaken in deze almaar technische wereld zijn slechts een technische zaak. Pleit niet voor gekleurde oplossing van niet-gekleurde zaken. Beperk je tot het doel en laat de middelen aan zij die verstaan wat gemaakt dan wel slechts beïnvloed kan worden.

Relax, don't do it. Uit die raden van bestuur! Weg met al die geldverslindende tusseninstituten vol betweterige en neurotiese maakbaarheidsmensen. Gedaan met gezever in de marge en oproepen allerhande aan mensen die nu eindelijk iets anders kunnen doen dan zich bezighouden met de sleur van alledaagse meningen. Red Riood! Have a little bit of trust. Laat gaan, laat passeren; konsentreer U op wat er toe doet: meer mensen meer mens laten worden. Zit niet zuur te doen als meer mens worden betekent minder meningen hebben over bijzaken en minder zin te hebben in het twisten over het geslacht der engelen.