28-04-11

Sociaal! Nationalistisch!

Van de ware Finnen over Wilders tot voorbij de jonge (sic) Le Pen wordt er flink en fluks sociaal gedaan. Neo-liberaal heeft afgedaan ter rechterzijde ten voordele van de bescherming van de zekerheid van de kleine, en bij voorkeur iets oudere, man. Het lijkt de SP wel en even anti-Europees.

Bescheiden ook, altijd bereid te gedogen op voorwaarde van het overnemen van op zichzelf gekeerde bekrompenheid. De onzichtbare hand als het ware maar dan de autoritaire versie die in veiligheid doet en zich op de vrijheid beroept - de vrijheid om andersdenkenden te intimideren. Een gegarandeerd propere hand die verongelijkt de problemen verwijst naar andermans gebrek aan gezond verstand.

Een minderheid die als vanzelfsprekend de meerderheid voor zich opeist.

Er is nog ooit een periode geweest waar sociaal, nationaal en gedogen in een beweging samenkwamen. Maar dat zeggen gaat al te ver zelfs al is dat zeggen het enige wat kan vermijden dat het weer te ver gaat.

Sorry. Het is niet omdat je overtuigd bent van je grote gelijk dat ik ongelijk heb.

[Voor diegenen die de clou van het weer al te cryptische stuk hieronder in detail reproduceren als commentaar: je neigt er een frisse pint voor. Helaas verdom ik het om mijn eigen fouten recht te zetten. Ik doe dat niet graag en dus doe ik het niet.]

De commentaren zijn gesloten.