22-03-11

Pacifisten maken me agressief

Er zijn altijd goede en slechte redenen te bedenken om iets te doen. Het is dan ook al te makkelijk om elke aktie te veroordelen of te heiligen als men slechts interesse heeft in het behalen van het eigen grote gelijk. De redenen zijn met oneindig veel meer als de akties die genomen worden (en vele akties worden genomen zonder redenen, zonder grootsere planning en samenzwering dan de spontane overtuiging dat iets niet kan).

Pacifisten hebben altijd gelijk. Als er geen oorlog is dan is de tiran schuldig aan machtsmisbruik. Als er wel oorlog is dan is het om olie of macht. Dat is mega-irritant. Niet dat het niet soms alleen maar om olie of macht gaat. Niet dat het niet eigen is aan de tiran om z'n oorlogsmiddelen te gebruiken om de macht te bestendigen. Maar soms is niet altijd. En altijd is niet soms. Als de vreedzame oplossing via de civil society altijd zou werken dan zou het niet soms 42 jaar duren voor er iets verandert. Als de civil society altijd tot het goede leidt dan zou ze niet soms Gaza overnemen en tot een nieuwe diktatuur leiden.

Misschien is er wat minder achterdocht nodig. Misschien is het nodig om de apokaliptische wereldvisie waarin alles alleen maar slechter kan aflopen wat in te tomen. Misschien gaat het wel verbazend goed achteruit. Misschien is er meer aan de hand bij deze of gene aktie dan gelijk te krijgen over de mening die op voorhand al vaststond.

Per slot van rekening: wie was er tot voor kort niet van overtuigd dat de Arabische civil society fundamentalisties was? Wie had gedacht dat de ongeörganizeerde en ongeïnteresseerde en niet geëngageerde internetjeugd er met inzichten vanuit het verdorven Westen als eerste BASTA! zou zeggen tegen de Arabische uitzondering?

De commentaren zijn gesloten.