20-01-11

Ontslag vóór index!

Even serieus.

Ik vind dat goed, zo'n evolutie naar een eenheidsstatuut. Maar ik vraag me af waarom de index heiliger is dan de ontslagregeling en dan specifiek voor de beter verdienende bedienden. Begrijp me niet verkeerd, ik wens de hele wereld een index toe (bovenop universele gezondheidszorg en werkloosheidsverzekering en nog veel veel meer), maar het is een kwestie van prioriteiten.

Ik begrijp ook dat toegeven op de index voor beter verdienende bedienden een risiko inhoudt dat het draagvlak voor een index überhaupt snel erodeert, maar dat is een vreemd argument als je moet kiezen tussen de twee. Er is namelijk een even groot risiko op het eroderen van het draagvlak voor redelijke ontslagvergoedingen. Wat ons terugbrengt tot een kwestie van prioriteiten.

De voordelen van een betere ontslagregeling zijn tweeërlei: het beperkt de willekeur vanuit de werkgever en het geeft zekerheid aan de werknemer. Zeg nu zelf: wat is de grootste stress, het risiko lopen je hypoteek niet meer af te kunnen betalen van het ene kwartaal op het andere - of het risiko lopen dat je een jaar extra moet wachten om een nieuwe auto te kopen (voor zover beter verdienende bedienden nog auto's moeten kopen)? Zelfs naar de ekonomie toe: wat is erger, dat rijkere mensen 1% minder koopkracht hebben in een overgangstoestand - of dat iedereen grote investeringen uitstelt wegens het zwaard van Damocles van een plots, eventueel zelfs willekeurig, ontslag met korte opzeg? Ik zou zelfs meer zeggen: het zou logischer zijn als de ontslagregeling niet afhangt van de laatste werkgever maar van de volledige loopbaan.

Terwijl de index voor lonen die pakweg boven 3000 Euro per maand liggen? Het is lovenswaardig dat er resultaat is maar ik kan me niet van de indruk ontdoen dat een ontkoppeling van de index vanaf een bepaald loon dadelijk kostenverlagend werkt en zo ruimte zou kunnen scheppen voor meer ontslagzekerheid bij de arbeiders en de andere kleinere verdieners. Maar ach, wie ben ik? Ik zou zelfs voorstander zijn van een negatieve index voor de echte grootverdieners.

PS: om nog te zwijgen over een zeer reële druk van de huidige bedienden om vooral niet meer van werk te gaan veranderen!

De commentaren zijn gesloten.