08-11-10

Verlos ons, Vrouw

Verlos ons, Vrouw
       van kranten die foto's publiceren met rechthoekjes over de ogen van verdachten en betichten,

Verlos ons, Vrouw
       van kranten die foto's publiceren met rechthoekjes over de ogen, tout court,

Verlos ons, Vrouw
       van kardinalen en kritikasters van kardinalen en kritikasters van kritikasters van kardinalen,

Verlos ons, Vrouw
       van alle nieuws dat geen nieuws is,

Verlos ons, Vrouw
       van het woord van de ene of de andere kant alsof hun woord er toe doet eens ze een kant gekozen hebben,

Verlos ons, Vrouw
       van mannen die zich gedragen als onzekere jongetjes,

en dus:

Verlos ons, Vrouw
       van den Heer, zeker als hij de Lieven Heer uithangen wil - zij het letterlijk dan wel figuurlijk.

 

De commentaren zijn gesloten.