23-08-10

Zeg niet 'afroker' tegen een F.O.R.

Ik ben een Frekwent Okkasioneel Roker; dat betekent dat ik nooit sigaretten bijheb maar regelmatig rook - meer bepaald: dat ik altijd rook wanneer er een andere roker in de buurt is.

Mensen die graag oordelen (en dus bijna voortdurend veroordelen) zouden me bestempelen als 'afroker'. Afroker is in hun ogen een stapje lager dan roker (een beetje zoals de vrouw van Fourniret erger is dan Fourniret zelve).

Niets is minder waar: iedereen wint bij een F.O.R. Niet-rokers hebben er geen last van, want in hun aanwezigheid roken we niet. Rokers hebben er geen last van, want in onze aanwezigheid kunnen ze rustig verder roken zonder al dat gezeik. Waar: er is een kleine prijs in de vorm van een lichte verhoging van de gemiddelde tabaksprijs (die verhoging valt mee, vermits F.O.R.'s doorgaans de F.O.R.-code aanhouden die erin bestaat bij regelmatig afroken van eenzelfde roker deze roker - in natura, uiteraard - te kompenseren voor ter beschikking gesteld rookgerief) - maar die wordt in het slechts geval gedekt door het feit dat indien de roker toch beslist te stoppen, hij dat doet in de volle zekerheid dat de F.O.R. met haar zal meestoppen.

Het kan zijn dat sommige rokers hun voordeel niet naar waarde schatten maar in de beste huishoudens zijn rotte appels onvermijdelijk.

De commentaren zijn gesloten.